آیا نیازی به گرفتن کلاچ در زمان استارت زدن وجود دارد؟

بعضی از رانندگان قبل از استارت زدن، پدال کلاچ را فشار می دهند؛ حال سوالی که اینجا وجود دارد اینست که آیا نیازی به گرفتن کلاچ در زمان استارت زدن وجود دارد؟
به دلیل کم بودن بار تحمیلی به موتور در حالت خلاص بودن دنده در حالت معمول نیازی به گرفتن کلاچ برای روشن کردن ماشین نیست ولی در هوای سرد به دلیل غلظت روغن های استفاده شده در مسیر انتقال قدرت و نیز در خودروهایی با باتری ضعیف، کلاچ نیروی بیشتری بر موتور وارد می کند و به همین دلیل نیز توصیه می شود در فصل زمستان و برای روشن شدن بهتر خودروهای دستی، کلاچ بگیرید؛ این قضیه در مورد خودروهایی که باتری مناسب و وضعیت موتوری خوبی دارند صدق نمی کند، اما بسیاری از رانندگان این کار را بر حسب عادت انجام می دهند.